The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria–Serbia Programme.
Responsive image
25.12.2019 18:58

Prvi dan edukativnog programa u Srbiji

Mladi kreativci iz Bugarske su doputovali u Srbiju 13. novembra i obuka se nastavila. Teme predavanja su bile biznis, inovacije i preduzetništvo. Jedan od predavača prvog dana bio je Jovan Soldatović, mladi preduzetnik iz Srbije. Govorio je o osnovama preduzetništva, o postavljanju ciljeva i određivanja pravca u kojima želite da se vaš biznis kreće. Dan se završio predavanjem profesorke Marije Radosavljević koja je učesnicima pokazala način rada biznis plana, a nakon toga su za svoje ideje pripremali biznis plan.