The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria–Serbia Programme.
Responsive image
08.06.2022 13:51

Upešna priča Kreativnog karavana

Tokom projekta “Kreativni karavan” imala sam prilike da zajedno sa svojim timom radim na poboljšanju vizuelnog identiteta i poslovanja firme Promontis. Zajedno smo ostvarili digitalnu transformaciju ove firme, uzevši u obzir njeno tadašnje predstavljanje u digitalnom svetu putem društvenih medija i implementiranja novih ideja i rešenja. Nakon projekta nastavila sam saradnju sa Jovanom, direktorkom firme Promontis, u cilju što boljeg predstavljanja njene firme na tržištu u smislu digitalnog marketinga. Jovana je sa zadovoljstvom prihvatila sve predloge koje smo joj predstavili tokom trajanja projekta i koje smo nastavile da proširujemo i unapredjujemo tokom zajedničke saradnje i nakon projekta.  Aleksandra Pavlović